NOU TRACTOR

redaccio
Added by 20/08/2018

L’Ajuntament de la Pobla ha invertit al voltant de 49.000 euros en l’adquisició d’un nou tractor. Este vehicle, del qual farà ús la brigada municipal de manteniment, està dotat d’un braç que pot triturar restes vegetals en posició horitzontal i lateral. Amb 94 cavalls, 24 marxes cap avant i cap arrere i la seua capacitat per eliminar mala herba en camins rurals o parcel·les municipals, este vehicle substitueix el seu predecessor, que va ser adquirit feia quasi quatre dècades i, segons el regidor de Serveis, era necessari substituïr-lo per un tractor nou que contrubuira a millorar la seguretat vial.

A banda de totes estes novetats, el nou tractor estarà en funcionament durant tot l’any, per assegurar un manteniment continu dels camins rurals i les parcel·les municipals.

Este vehicle ha sigut pagat amb fons propis del consistori, que provenen del crèdit sol·licitat per escrometre inversions durant l’any 2018, i ha requerit una despesa total de 48.490 euros.

Esta inversió, segons l’equip de govern, ha sigut efectuada amb l’objectiu d’assegurar que les parcel·les municipals estiguen sempre en un millor estat. D’esta forma, l’Ajuntament s’estalviarà de les arques públiques els costos derivats per contratar empreses que escometen els treballs d’esbrossat.

D’altra banda, el fet que este nou tractor estiga treballant durant tot l’any en el manteniment de les parcel·les municipals i els camins rurals pot ocasionar algunes molèsties per al tràfic. Per esta raó, el regidor de serveis demana paciència als veïns del nostre poble.

El nou tractor ja està en marxa, i la brigada de manteniment és l’encarregada de fer ús d’esta nova adquisició municipal: una ferramenta que estarà en funcionament tots els dies de l’any perquè el nostre poble estiga sempre net

Simple Share Buttons