Programació

Del 13 al 19 de gener 2020

DILLUNS 13

08:00 DIJOUS NOTÍCIES

09:00 DIJOUS NOTÍCIES

13:00 QUE QUI COM / DIJOUS NOTÍCIES

14:00 DE FESTA

15:00 QUE QUI COM / DIJOUS NOTÍCIES

21:30 QUE QUI COM / DIJOUS NOTÍCIES

22:30 DE FESTA

23:30 QUE QUI COM / DIJOUS NOTÍCIES

 

DIMARTS 14

08:00 DIJOUS NOTÍCIES

09:00 DIJOUS NOTÍCIES

13:00 QUE QUI COM / DIJOUS NOTÍCIES

14:00 FIRA DE REIS I CAVALCADA

19:15 PARLEM (Participació Ciutadana)

20:00 PLE ORDINARI (Directe)

A continuació: PARLEM

 

DIMECRES 15

08:00 DIJOUS NOTÍCIES

09:00 DIJOUS NOTÍCIES

10:30 PLE ORDINARI

13:00 PARLEM

14:00 QUE QUI COM / DIJOUS NOTÍCIES

15:00 PARLEM

18:00 PLE ORDINARI

21:30 EN JOC

22:30 PARLEM

23:15 EN JOC

 

DIJOUS 16

10:30 PLE ORDINARI

13:00 EN JOC

14:00 PARLEM

15:00 EN JOC

21:30 QUE QUI COM / DIJOUS NOTÍCIES

22:30 EN JOC

23:30 QUE QUI COM / DIJOUS NOTÍCIES

 

DIVENDRES 17

8:00 DIJOUS NOTÍCIES

9:00 DIJOUS NOTÍCIES

13:00 QUE QUI COM / DIJOUS NOTÍCIES

14:00 EN JOC

15:00 QUE QUI COM / DIJOUS NOTÍCIES

21:30 DE FESTA (Prèvia Festes Sant Sebastià)

22:30 QUE QUI COM / DIJOUS NOTÍCIES

23:30 DE FESTA

 

DISSABTE 18

8:00 DIJOUS NOTÍCIES

9:00 DIJOUS NOTÍCIES

13:00 QUE QUI COM / DIJOUS NOTÍCIES

14:00 DE FESTA

15:00 PARLEM

20:30 EN JOC

21:30 LA POBLA A ESCENA (Jammes Garibo)

23:00 QUE QUI COM / DIJOUS NOTÍCIES

 

DIUMENGE 19

8:00 DIJOUS NOTÍCIES

9:00 DIJOUS NOTÍCIES

10:00 PLE ORDINARI

13:00 QUE QUI COM / DIJOUS NOTÍCIES

14:00 DE FESTA

15:00 FESTES SANT SEBASTIÀ 2019

18:15 LA POBLA A ESCENA

21:30 EN JOC

22:30 DE FESTA

23:30 QUE QUI COM / DIJOUS NOTÍCIES

 

* En roig, les primeres emissions

Els horaris d’emissió poden canviar en funció de la durada dels programes.
 

 


				
Simple Share Buttons