Programació

Setembre 2021

 Dilluns 20

9:00 DIJOUS NOTÍCIES

14:00 DIJOUS NOTÍCIES

15:00 EN JOC

21:30 DE FESTA

22:20 PRESENTACIÓ FESTERES DEL ROSARI

 

 

Dimarts 21

9:00 DIJOUS NOTÍCIES

14:00 DIJOUS NOTÍCIES

15:00 EN JOC

16:00 PLE ORDINARI SETEMBRE

21:30 ASSOCIA’T (Mesquita de la Pobla / Comunitat Ahmadia)

22:30 ASSOCIA’T

23:15 ASSOCIA’T

 

 

Dimecres 22

9:00 DIJOUS NOTÍCIES

10:00 PLE ORDINARI MUNICIPAL

13:00 ASSOCIA’T

14:00 DIJOUS NOTÍCIES

15:00 DE FESTA

15:50 PRESENTACIÓ FESTERES ROSARI

21:30 EN JOC

22:30 EN JOC

23:15 EN JOC

 

Dijous 23

10:00 DE FESTA

10:50 PRESENTACIÓ FESTERES ROSARI

14:00 EN JOC

15:00 ASSOCIA’T

21:30 QUÈ QUI COM?

21:35 DIJOUS NOTÍCIES

22:30 QUÈ QUI COM? / DIJOUS NOTÍCIES

23:15 QUÈ QUI COM? / DIJOUS NOTÍCIES

 

 

Divendres 24

9:00 QUÈ QUI COM? / DIJOUS NOTÍCIES

10.00 – 11:00 RÀDIOPOBLA EN DIRECTE (La Tertúlia)

13:00 ASSOCIA’T

14:00 QUÈ QUI COM? / DIJOUS NOTÍCIES

15:00 EN JOC

21:30 DE FESTA (Festeres Rosari)

22:30 DE FESTA

23:30 DE FESTA

 

 

 

Dissabte 25

9:00 QUÈ QUI COM? / DIJOUS NOTÍCIES

10.00 – 13:00 RÀDIOPOBLA EN DIRECTE (La Tertúlia i la Caixeta)

13:00 ASSOCIA’T

14:00 QUÈ QUI COM? / DIJOUS NOTÍCIES

15:00 EN JOC

18:00 DE FESTA

21:30 QUÈ QUI COM? / DIJOUS NOTÍCIES

22:30 DE FESTA


 

 

Diumenge 26

9:00 QUÈ QUI COM? / DIJOUS NOTÍCIES

10:00 DE FESTA

11:00 PRESENTACIÓ FESTES ROSARI

13:00 EN JOC

14:00 QUÈ QUI COM? / DIJOUS NOTÍCIES

15:00 DE FESTA

16:00 PRESENTACIÓ FESTES DEL ROSARI

21:30 QUÈ QUI COM? / DIJOUS NOTÍCIES

22:15 ASSOCIA’T

23:00 EN JOC


 

 

 · En roig, primeres emissions

· Els horaris d’emissió poden canviar en funció de la durada dels programes o per emissions en directe

 
 

 


				
Simple Share Buttons