PLA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL

redaccio
Added by 13/08/2018

El darrer dimarts, es va presentar en la sala polivalent de la Biblioteca el Pla d’Inclusió i Cohesió Social. La Regidora de Serveis Socials, l’alcalde i la sociòloga que durà a terme la investigació d’este pla, van presentar el projecte als veïns del municipi que van acudir a l’acte.

Este pla sorgeix de la necessitat d’incloure eixes persones que estiguen en perill d’exclusió social, amb l’objectiu de conformar un municipi inclusiu i amb una ciutadania cohesionada.

L’exclusió social es manifesta en diversos àmbits, des de l’exclusió per accés a recursos econòmics, per raons de gènere, joventut, nacionalitat o raça, per limitacions físiques o psíquiques, per dificultats d’accés a la cultura, a l’educació o als recursos bàsics, entre altres.

La Unió Europea defineix la inclusió social com un procés que assegura que eixes persones que estan en risc de pobresa i exclusió social tinguen les oportunitats i recursos necessaris per a participar completament en la vida econòmica, social i cultural. Mentrestant, la cohesió social és el sentit de pertinença a un emplaçament comú o el grau d’acord entre els integrants que conformen una comunitat.

En este projecte, els veïns del municipi són una part essencial del seu procés, ja que poden participar en les enquestes que es realitzaran per a la posada en marxa d’este Pla d’Inclusió i Cohesió Social.

L’empresa de sociòlegs que s’encarregarà de dur a terme la investigació d’este pla, ha calculat que l’objectiu que la Pobla esdevinga una societat inclusiva i cohesionada s’assolirà l’any 2022.

Simple Share Buttons