Ple Ordinari Febrer 2021

redaccio
Added by 09/02/2021

CONVOCA l’Ajuntament Ple per celebrar sessió de caràcter ordinària, el dimarts, 9 de febrer del 2021, a les 20.00 hores. De conformitat amb la resolució d’Alcaldia núm. 271/2021, de data 27 de gener, la sessió se celebrarà de forma no presencial, pels mitjans telemàtics habilitats a l’efecte, i d’acord amb el següent ordre del dia:

1 Aprovació de les actes de sessions anteriors núm. 14/2020, de 9 de desembre i 1/2021, de 12 de gener

SECRETARIA

2. 4662/2020_Aprovació del reglament de l’Arxiu Municipal de la Pobla de Vallbona

3. 5279/2020_Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència Segona i la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, i l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona per a la cessió dels drets de tanteig i retracte

4. 284/2021_Aprovació del nomenament dels membres del Consell de Participació Ciutadana corresponents al nucli urbà

5. 336/2021_Aprovació de l’emblema de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona ADMINISTRACIÓ FINANCERA

6. 365/2021_Dació de compte de la informació comptable, objeccions formulades i informació sobre el compliment de la Llei de morositat, corresponent al 4t trimestre de l’exercici 2020

7. 366/2021_Dació de compte sobre el compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació al Ministeri d’Administracions sobre l’execució trimestral corresponent al 4t trimestre de l’exercici 2020

ÒRGANS DE GOVERN

8. 2/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular “para solicitar la aplicación demedidas de apoyo y resiliencia del comercio local”

9. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades

10. Mocions

11. Precs i preguntes

Simple Share Buttons