Ple Ordinari Municipal (Gener 2021)

redaccio
Added by 11/01/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de les actes de sessions anteriors núm. 12/2020, de 27 d’octubre i 13/2020, de 10 de novembre

SECRETARIA:

2. 5280/2020_Aprovació dels Estatuts del Consorci de la Televisió Digital Terrestre, Local 36

3. 5309/2020_Aprovació del reglament regulador de l’ús de les vivendes socials municipals

ADMINISTRACIÓ FINANCERA:

4. 4886/2020_Aprovació de l’ordenança fiscal general reguladora dels preus públics de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona

ÒRGANS DE GOVERN:

5. 1/2021/MO_Moció presentada pel grup municipal Popular «para solicitar que no se retire la escultura ubicada en la escalera principal del Ayuntamiento»

6. Dació de compte de resolucions d’Alcaldia i de regidories delegades

7. Mocions

8. Precs i preguntes

Simple Share Buttons